19/07 Toekomstig woonzorg aanbod voor ouderen onder druk, naderend tekort aan verpleeghuiszorgplaatsen dreigt

Rotterdamse coalitie vraagt in brief aan informateur aandacht voor de problematiek

Er zijn in de nabije toekomst alleen al honderden verpleegzorgplaatsen tekort in Rotterdam. Regionale zorgaanbieders, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporaties en het zorgkantoor Zilveren Kruis hebben over dit vraagstuk aan formateur Mariëtte Hamer daarom een brandbrief gestuurd. Alle betrokken partijen zullen gezamenlijk een rol hebben in de oplossing. Echter, het is cruciaal dat de overheid stevige randvoorwaarden organiseert waardoor financiering tot stand kan komen. Actie is nu nodig om een rampscenario te voorkomen waarin mensen met bijvoorbeeld zware dementie onverantwoord lang thuis moeten blijven wonen.

Wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen): “Als de noodzakelijke investeringen niet op tijd worden gedaan, dan komt de verpleegzorg voor onze Rotterdamse ouderen veel te veel onder druk. Hierdoor vereenzamen ouderen die alleen thuis zitten terwijl ze continue zorg nodig hebben. Dat moeten we met elkaar voorkomen. De rol van de Rijksoverheid en de betrokken partijen (die ook hun verantwoordelijkheid pakken) is hierin is cruciaal.”

In de brandbrief zetten de genoemde partijen vraagtekens bij de huidige financiering van de langdurige ouderenzorg. Er zijn middelen voor de zorg, maar er is onvoldoende financieringsruimte en garanties voor nieuw te bouwen plekken voor ouderen met een zware zorgvraag. Ook zijn er momenteel veel belemmeringen die ervoor zorgen dat financiers niet durven te investeren in nieuwe woonzorgprojecten. Daarnaast kunnen bestaande woningbouwcoöperaties momenteel het zorgvastgoed niet tijdig renoveren en verduurzamen. “De bijzondere functie en positie van vastgoed voor ouderen met een zorgcomponent wordt momenteel niet onderkend. Wij worden behandeld als alle woningcorporaties en kunnen als gevolg nauwelijks investeren in ons bestaande vastgoed, laat staan dat er middelen zijn voor de broodnodige nieuwbouw”, zegt Hassan Najja, bestuurder bij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. De partijen vragen het nieuwe kabinet deze belemmeringen weg te nemen en een rol te pakken in de totstandkoming van financiering door garanties. De betrokken partijen kunnen dan vervolgens hun rol pakken.

De tijd dringt! Nieuwbouw in de grote stad vraagt tijd. Als er deze kabinetsperiode niets wordt gedaan om dit naderende probleem op te lossen, dan kan in de toekomst niet aan de vraag van verpleeghuisplaatsen worden voldaan. We spreken over de meest kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Zorgaanbieders, zorgkantoor, corporaties en gemeente willen er juist voor mensen zijn. Welke samenstelling het nieuwe kabinet ook krijgt deze vraagstukken dienen nu opgelost te worden.

Contactpersonen voor verdieping, toelichting en/of interviews
Onafhankelijk kwartiermaker van de stuurgroep met alle betrokken partijen:
Jeroen van Breda Vriesman
T: 06 – 21 583 564
E. j.vanbredavriesman@samhoud.com