Regels huurtoeslag voor 2020

Harde maximale inkomensgrens voor huurtoeslag vervalt

Sinds 1 januari is er iets veranderd in de regels voor huurtoeslag. U heeft recht op huurtoeslag als u een sociale woning huurt en uw inkomen niet te hoog is. Tot en met vorig jaar gold daarbij een harde maximale inkomensgrens. Als uw inkomen hoger was dan ongeveer €23.000 (alleenstaanden) of €31.000 (stellen en gezinnen) dan had u géén recht op huurtoeslag. En als na afloop van het jaar bleek dat uw inkomen nét boven de grens uit was gekomen, dan moest u alle ontvangen huurtoeslag terugbetalen.

In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kunt u nu recht hebben op huurtoeslag. De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen. Daar zijn veel verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die precies gelden, hangt vooral af van de huurprijs die u betaalt, met hoeveel personen u samenwoont en uw leeftijd (wel of geen AOW).

Vermogen telt mee

Naast het inkomen telt voor de huurtoeslag ook het vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Daarvoor geldt nog steeds een harde grens. Op 1 januari 2020 mag uw vermogen niet hoger zijn dan €30.846 per persoon. Heeft u op 1 januari meer vermogen? Dan heeft u voor het hele jaar 2020 géén recht op toeslag. Om te zien of en hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen, kunt u het beste een proefberekening maken. Dat kan op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen