Huurders tevredener over onze dienstverlening

Op onderdeel Huurdersoordeel scoort SOR hoger dan het landelijk gemiddelde

Uit de Aedes-benchmark van 24 november 2016 blijkt dat onze huurders onze dienstverlening hoger waarderen dan afgelopen jaar. Op de onderdelen Nieuwe huurders en Vertrokken huurders scoort SOR zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde. Hoe komt deze score tot stand en wat betekent dit?

Ondanks besparingen op bedrijfslasten en personeel, zijn onze huurders gemiddeld tevredener over onze dienstverlening. Tijd en aandacht voor onze klanten vinden we belangrijk. Onze huurders, ouderen soms al op hoge leeftijd, stellen dat zeer op prijs. Daarnaast hebben we het afhandelen van reparatieverzoeken versneld door dit uit te besteden aan vaste aannemers. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af.

 

Huurdersoordeel:        Landelijke       SOR                  Landelijke        SOR
score 2016      score 2016       score 2015        score 2015 

Nieuwe huurders           7,5                   7,8       (B)          7,3                   7,6       (B)

Reparatieverzoeken      7,4                   7,3       (C)         7,4                    7,2       (C)

Vertrokken huurders     7,2                   7,4       (B)         7,2                    7,5       (B)

“We werkten meer samen met huurders. Dit zien we terug in de gestegen tevredenheid van onze huurders. Daar zijn we best trots op”

Op onderdeel Bedrijfslasten scoort SOR lager dan het landelijk gemiddelde

Landelijk hebben de corporaties hun beïnvloedbare bedrijfslasten verder omlaag gebracht met 8,5% naar 853 euro. Waar SOR vorig jaar nog flink beter scoorde dan het landelijk gemiddelde, is nu een ander resultaat te zien. Onze bedrijfslasten zijn met 150 euro per vhe toegenomen naar 1.021 euro. Dit komt doordat verschillende eenmalige afboekingen hebben plaatsgevonden.

SOR is tevreden met de resultaten

Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR is tevreden met de resultaten: “We hebben dit jaar hard gewerkt om onze prestaties te verbeteren. Meer samen optrekken met onze huurders is een van de pijlers uit ons ondernemingsplan Nieuwe Koers SOR. Dit zien we terug in de gestegen tevredenheid van onze huurders. Bij het Huurdersoordeel ‘Nieuwe huurders’ en ‘Vertrokken huurders’ hebben we onze dienstverlening verbeterd én scoren we zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn we best trots op. De eenmalige afboekingen waren voorzien en brengen de basis verder op orde. Nu deze zijn gedaan, is de verwachting dat de bedrijfslasten in 2017 verder verbeteren. De uitvoering van het Herstelplan ligt op koers en samen met het Huurdersplatform gaan we vol vertrouwen het nieuwe jaar in!”.

Over de Aedes-benchmark; waarom en hoe

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere corporaties. Met de benchmark kunnen corporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Aan de benchmark van dit jaar werkten 309 corporaties mee. Zij vertegenwoordigen 97,5% van alle verhuureenheden in de sector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie. SOR werkt mee aan de benchmark omdat we het belangrijk vinden dat woningcorporaties transparant zijn over wat zij doen en dit met cijfers kunnen onderbouwen. Zo wordt duidelijk wat een corporatie doet voor de samenleving. Brancherapport Aedes-benchmark 2016