Gevolgen uitspraak Raad van State verstrekken inkomensgegevens

Wat zijn de gevolgen?

De Raad van State heeft op 3 februari 2016 bepaald dat de Belastingdienst onterecht inkomensgegevens van huurders aan verhuurders heeft verstrekt omdat dat tegen de wet is. Verhuurders ontvangen deze gegevens om invulling te kunnen geven aan het kabinetsbeleid tegen scheefwonen. Door huurders met een hoog inkomen een hogere huurverhoging te geven wil de minister scheefwonen tegen gaan en de doorstroming op gang helpen.

SOR heeft de afgelopen drie jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd

Dit hebben we gedaan omdat wij vinden dat huurders die meer verdienen ook meer moeten betalen voor een woning die eigenlijk bedoeld is voor mensen met een echt laag inkomen. De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen van de afgelopen drie jaar is nog onduidelijk. De Woonbond doet hier onderzoek naar. Verder wachten we uitspraken van de minister af.

Minister Blok neemt maatregelen tegen de uitspraak van de Raad van State

In een nog vast te stellen wet (Wet Doorstroming Huurmarkt) worden de regels voor de huurstijgingen voor dit jaar en de komende jaren vastgelegd. Minister Blok heeft in de wet opgenomen dat de Belastingdienst verplicht is inkomensverklaringen te verstrekken. Hiermee ondervangt de minister de uitspraak van de Raad van State voor de inkomensafhankelijke huurstijgingen in de toekomst.

SOR voert in 2016 geen inkomensafhankelijke huurverhoging door

Dit hebben we afgestemd met ons Huurdersplatform. De reden hiervoor is dat wij relatief weinig huurders met een hoog inkomen huisvesten in een sociale huurwoning.

Meer informatie:

Op de website van de Raad van State leest u meer over de uitspraak. Ook op de website van de Woonbond en brancheorganisatie Aedes vindt u informatie.